karasinek ilaçlama

ileadmin

karasinek ilaçlama

Karasinek İlaçlama

Karasinek insanları varlıklarıyla çok fazla rahatsız eden bir haşere türüdür. Kişiler daha sağlıklı alanlarda yaşamak için kara sinek ilaçlama uygulatmalıdır. İlaçlama firmaları tarafından uygulanan kara sinek ilaçlama sayesinde evinizde, iş yerlerinizde daha huzurlu ortamlarda bulunabilirsiniz. Uçan haşereler grubundan olan karasinek; diğerlerine oranla daha büyük olup bedenini kaplayan dış tabaka üzerinde ufak tüylerle kaplı bir vücut yapısına sahiptir. 6 bacaklı ve uzun mesafelere rahatlıkla uçmasını sağlayan kanatları bulunmaktadır. Dünyanın her bölgesinde görülürler. Her mevsimde yaşamlarını sürdürmektedirler.

Karasinekler, temiz veya kirli birçok alanda yaşarlar.lağım, çöplük, bataklık gibi bölgelerde karasinek yuvalarına sıkça rastlanır.bitki öz suyu, et gibi besinleri yiyerek beslenirler.karasinekler yumurtalarını dolaştıkları bölgelere bırakırlar.Karasinekler 150-250 adet yumurta bırakırlar.

karasinek yumurtaları aynı gün yumurtadan çıkarlar. Karasinekler konduğu bölgeye bıraktıkları mikroplar nedeniyle hastalıklara sebep olurlar.Karasineklerden zamanında kurtulmak için böcek ilaçlama firmalarıyla irtibat kurulmalıdı.

Karasineklerin Biyolojik-Morfolojik Özellikleri:

Karasinekler, siyaha yakın gri renkli ve 6-8 mm uzunluğundadır. Vücutları baş, toraks ve karın kısımlarından oluşur. Ağız yapıları yalayıcı, emici özellikte olduğundan sokma özellikleri yoktur. Ortalama ömürleri bir aydır…

Sıvıları emici hortumları vardır. Bu hortum dinlenme sırasında başın altına katlanarak taşınır, besin alındığında veya arandığında dikleşir. Hortumun ucunda bulunan yarım daire şeklinde kanallarla donatılmış yastıklar, besinin üzerine yayılır ve tükrük salgısının düzenli bir şekilde yayılmasını sağlar. Çözünmüş hâldeki besin, trakea benzeri görev yapan yarım daire kanallarla emilir ve kursağa pompalanır.

Karasineklerde, toraksa yapışan bir çift kanat ve üç çift ayak mevcuttur. Her ayak dokuz parçadan oluşmaktadır.

Karasinekler özetle şu biyolojik ve morfolojik özelliklere sahiptir:

 • Sıcak ve aydınlığı sever. Yüksek ısı ve düşük nemde çok aktiftir.
 • Çok yüksek yerler dışında hemen hemen her yerde bulunur.
 • Üç çift koyu kahverengi bacağı vardır. Ayak ve bacaklarında yapışkan bir madde bulunduğu için istedikleri yerde sabit durabilir.
 • Ağız yapıları yalayıcı ve emici özelliktedir.
 • Günde 20 mil uçabilir.
 • Petek gözlüdür. Birleşik olan gözlerinde (bir çift) dört biner adet petek göz bulunur.
 • Boyları erişkinde 4-8 mm’dir.
 • Rengi gri kahverengidir ve sırtında uzunlamasına 4 adet çizgi vardır.
Karasineklerin Üreme Yerleri:

Fermantasyona müsait ve içinde protein içeren organik atık bulunan her yer, üreme ve beslenmesi için elverişlidir. Bu yerler; her türlü besin artıklarından oluşan çöplükler, hayvan bakım yerleri ve hayvan dışkılarından oluşan gübrelikler, açık lağım ve kanalizasyon bağlantısı olmayan tuvaletler, açıkta rastlanan hayvan ve insan dışkıları ve mutfak atıkları müsait yerlerdir.

Bunların içinde en uygun üreme ortamı at dışkısıdır. Bunun dışında diğer hayvan ve insan dışkısında kolaylıkla üreyebilirler.

Karasineklerin Beslenmesi:

Karasineklerin hortumu beslenme organıdır. Üç değişik şekilde beslenmeye uygundur. En çok görülen beslenme şekli, sıvı besinin (süt, şekerli su, meyve suları, ayran ve dışkıların sulu kısmı) hortum aracılığı ile alınmasıdır. Bir başka beslenme yolu da katı maddelerin sıvı hâle getirildikten sonra alınmasıdır. Karasinek hortumunu katı bir besin maddesi üzerine (örneğin bir küp şeker üzerine) koyar ve bir miktar tükürük veya kusmuk dökerek eritir ve emer. Nadiren görülen üçüncü beslenme şekli ise katı maddelerin baş kısmında bulunan dişlerle ezilerek alınmasıdır.

Pis atıklarla beslendiklerinden vücutlarının iç ve dış kısmında patojen mikroorganizmalar (virüs, bakteri, helmint yumurtaları vb.) bol miktarda bulunur.

Karasinekten insana bulaşan hastalıklar:

Kolera, verem, dizanteri, hepatit, çocuk felci, gıda zehirlenmesi gibi hastalıklardır. Karasinek ilaçlama yapılırken sineğin ana kaynağı bulunmalı orası ilaçlanmalıdır. Dişi bir karasinek ölene kadar çok sayıda yumurta bırakabilir. Bir karasinek 1 haftada ergin hale gelir, karasinek en fazla 2–3 hafta kadar yaşayabilir. Karasineğin ömrü kısadır.

Karasinek ne kadar yaşar?

Bir karasinek 3 evrede ömrünü tamamlar. İlk olarak yumurta halinde doğan karasinek, 1 hafta larva olarak yaşar.1 hafta larva olan karasinek daha sonra ergin olarak 2-3 hafta yaşar ve ölür

Karasinek kaç dönemden geçerek erişkin olur?

Karasinekler yumurta bıraktıklarından 1 gün sonra yumurtalar çatlar. Yumurtadan çıkan larvalar 2 haftalık pupa döneminden geçerek kanatlanarak erişkin hale gelirler.

Karasineklerle Mücadele / İlaçlama Yöntemleri

Karasineklerle mücadele ve ilaçlamasında en önemli konu, karasinekler hakkında toplumun bilinçlendirilmesi ile hijyen ve çevre sağlığı tedbirlerinin alınmasıdır. Mekanik mücadele olmadan mücadeleden sonuç alınamaz. Etkin mücadele için çevreden organik artık bırakılmamalı, mutfak, depo gibi yerlerde gerekli tedbirler alınmalıdır. Karasinekler ile mücadeledeki yöntemleri aşağıda verilmiştir

Karasineklerle Kültürel Mücadele

Karasineklerin biyolojisi yaşam biçimi ve mücadele yollarının özellikle temel eğitimde ve değişik iletişim araçları ile halka tanıtımının sağlanmasıdır

Karasineklerle Biyolojik Mücadele:

Ekosistemde her canlının mutlaka bir ya da birden fazla düşmanı vardır. Bu grupta karasineklerle beslenen parazit ve predatörler (besin olarak diğer canlıları yakalayıp öldüren herhangi bir canlı) yer almaktadır. Bu düşmanlar yaşama şansları engellenmezse karasinek popülasyonunu dengede tutabilir. Ayrıca bazı parazit ve piredatörler kitle üretimiyle çoğaltılarak karasinek kontrolünde kullanılabilir. Örneğin; kuşlar, örümcekler, parazit arılar, bakteri ve funguslar vb.

Karasineklerle Mekanik (Fiziksel) Mücadele:

Bu mücadele yönteminin amacı; karasinek üreme ve beslenme ortamlarının ortadan kaldırılmasıdır. Bu amaçla karasineklerin çok ürediği yerler insan hayvan pislikleri, çöplükler, lağım çukurları, kümes hayvanlarının pislikleri hayvan gübrelikleri, mezbaha çevresi ve hayvan ahırları, ev, işyeri, vb. yerlerin, çöp toplama alan ve bidonları ile kanalizasyonların kontrol altına alınmasıdır. Karasineklerden mekanik yöntemlerle korunmada uygulanacak yöntemler.

 • Bütün bunların yanı sıra temizlik kurallarının eksiksiz uygulanması zorunludur….
 • Ev ve işyerlerindeki çöp kutularının ağzı mutlaka kapalı olmalıdır.
 • Ev şartlarında sineğin girişini engelleyen perde, tel örgü, sineklerin yapıştığı bantlar az etkili olsa da bir yöntemdir.
 • Çöpler kış aylarında haftada 1, yaz aylarında haftada 2 defa toplanmalıdır. Ayrıca çöpler toplandıktan sonra çöp bidonları mutlaka yıkanmalı ve ilaçlanmalıdır.
 • Hela çukurları mutlaka kapalı şekilde olmalıdır. Tuvaletlerde kapı ve tel örgülü pencere bulunması zorunludur
 • Gübrelikler yerleşim yerlerinden uzakta olmalı gübre olarak kullanılacak hayvan dışkıları beton çukurlarda toplanmalıdır. Ya da yığın haline getirilip üzeri toprakla örtülmelidir.
 • Yığın halinde bekletilen gübrenin içindeki ısı yaz aylarında 70 dereceye kadar yükseldiği için yumurtalar bu ısıda ölür. Yine sıcak aylarda tarlaya gübre amaçlı ince bir tabaka halinde serilen hayvan dışkısındaki yumurtalar güneş ışığından olumsuz etkilenip ölür.
Karasineklerle Kimyasal Mücadele / İlaçlama:

Karasinek ilaçlamasında (insektisit uygulamaları) genelde kalıcı (rezidüel) uygulama ve alan uygulaması (açık ve kapalı alan) şeklindedir.

Kalıcı (Rezidüel) Uygulama:

Hedef alan : Karasinek ilaçlamasında uygulama doğrudan sineklerin dinlenme, beslenme ve barınma yerleri olan hayvan barınakları, çalılıklar, gübrelikler, lağım çukurları, kanalizasyon sızıntıları, durgun sular, sazlıklar, bataklıklar vb. yerlere yapılmalıdır. Evlerde ise sineklerin özellikle geceleri toplandıkları yerler olan tavanlar, tavan kenarları ve köşeleri, çatı ve kiremit altlarına uygulama yapılmalıdır.

Uygulama yöntemi : Karasinek ilaçlamasında elle ve motorla çalışan püskürtücülerle uygulama yapılmalıdır.

Uygulama sıklığı : İlaçlamanın etkinliği kullanılan ilaca, dozuna, uygulama yüzeyine, iklim şartlarına, sineklerin ilaca duyarlılığına göre birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürer.

Önlemler : Gıda, yem veya içme sularının insektisitlerle kontaminasyonunun önlenmesi için gereken tedbirler alınmalıdır. Hayvanların üzerine ve yalayabilecekleri yüzeylere uygulanmamalıdır.

Açık ve Kapalı Alan Uygulamaları:

Ergin sineklere karşı püskürtme şeklinde yapılan ilaçlamalardır.

Hedef alan : Evler, mutfaklar, lokantalar, hayvan barınakları, mezbahalar, gıda üretim ve hazırlama yerleri kapalı alan ilaçlamasının, çöp kapları ve çöp arabaları ile çöplükler, dinlenme tesisleri ve kamplar, spor alanları, marketler gibi yerler açık alan ilaçlamasının yapılacağı başlıca yerlerdir

Uygulama yöntemi : Kapalı yerlerde alan ilaçlaması için el ve sırtta taşınabilen püskürtücüler, taşınabilir ULV (ultra low volume, çok düşük hacimli uygulama) veya sıcak sisleme cihazı kullanılırken açık alanlarda araçların giremediği yerlerde el veya sırtta taşınan, araç girebilen yerlerde ise araca monte edilmiş ULV veya sıcak sisleme cihazları kullanılır.

Uygulama sıklığı : Kapalı alanlar sinek popülasyonun yoğunluğuna göre günlük; çöplükler, dinlenme alanları vb. yerler ise 1-2 hafta arayla ilaçlanmalıdır.

Önlemler : Açık alan uygulamalarında insan ve hayvanların, iç alan uygulamalarında gıda maddeleri, içme suları, hayvan yemleri ve bunların kapları spreylerden uzak tutulmalıdır.

Larva Mücadelesi:

Uçucu sineklerle mücadelede larvalara yönelik uygulamanın birçok zorluğu vardır. Sineklerin üreme ve beslenme yerleri sürekli değişmektedir. Bu sebeple de sıkı sık ilaçlama gerekir. Uygulama yerinde larvisitin nüfusu ve dağılması problemdir. Düşük yoğunluklarda bile kullanılan larvisitler larvaların doğal düşmanlarını da öldürür, bu da dirençli suşların ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Larva mücadele programı uygulayan ülkelerde, uçma sezonu boyunca ilaçla birçok uygulama gerekebilir. Bu sebeplerden dolayı uçma sezonunun doruk dönemi ve uçucu sineklerle bulaştırılan hastalık probleminin olduğu yerler hariç, uçucu sinek kontrolünde rutin larva mücadelesi pek fazla önerilmez.

Candemir İaçlama Şirketi olarak sizin için gerekli olan en kısa zamanda, acilen ve etkili İlaçlama için sizlere bir telefon kadar yakınız.

Karasinek Böceğinden kurtulma yollarıyla ilgili öneri,tavsiyeler veya uzman teknisyenlerimiz tarafından ücretsiz ön inceleme yapılması için

Haşere Kontrol ve ilaçlama Hizmetleri  Türkiye’yi arayın

Acil Haşere Böcek Hattı 7/24

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın